La creença es basa en el món. Però tu creus que les persones som com engranatges? Que ens hem de basar en la creença?

Feta per Noelia Simeón Solanellas

Comentaris